Oferujemy Państwu  kompleksową obsługę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. LOGIS-BHP, członek Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach, należącej do Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, zapewni wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, absolwentów studiów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Politechniki Krakowskiej oraz Zarządzania Jakością Politechniki Śląskiej.

W zakresie BHP oferujemy:
szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia;
– opracowywanie ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych;
– metodykę instruktażu stanowiskowego;
– analiza przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa;
audyt wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie;
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
– prowadzenie pełnej dokumentacji BHP;
– opracowywanie dokumentacji HACCP;
– doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO
– doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy;
kursy pierwszej pomocy;
kursy p.poż;
dostosowywanie parku maszynowego do wymogów obowiązujących przepisów;
doradztwo kadrowe.

      Szkolenia prowadzone na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej lub w siedzibie firmy zlecającej a także w formie e-learningu. Na życzenie klienta jest możliwość organizowania spotkań o tematyce BHP przy okazji wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, konferencji, seminariów i innych okresowych spotkań branżowych.
Pragniemy zaznaczyć, iż istnieje możliwość podpisania stałych umów o współpracę.

Przedstawiona oferta obejmuje całość obowiązkowych działań wynikających z przepisów polskiego Kodeksu Pracy oraz
przepisów BHP/OHSAS 18001 oraz wymogi najnowszych Dyrektyw Unijnych (42/WE i 655/WE).

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu:
– Tomasz Golis: +48 604 093 002